image

+421 915 559 546
  vysielanie.live@gmail.com

     FATRA FILM s. r. o. 
   Korešpondenčná adresa: B.Bullu 4833/4, 036 01, Martin